FAQ | Najczęściej zadawane pytania

1. Podpisana umowa (w oryginale) trafia do biura w Lesznie.
2. Weryfikacja umowy- zaczytanie do systemu.
3. Akceptacja umowy. Firma finansująca składa zamówienie dokumentów do rejestracji.
4. Zamawiamy u dostawcy fakturę i dokumenty do rejestracji.
5. Dokumenty wraz z fakturą przesyłane są do wybranego punktu (najczęściej MultiAssist), w danym mieście.
6. Rejestracja.
7. Przesłanie skanu DR do ubezpieczyciela- przygotowanie polisy.
8. Wstawiamy do systemu skan polisy wraz z potwierdzenie zapłaty.
9. Płatność do dostawcy.
10. Tablice rejestracyjne i DR odsyłane są do dostawcy.
11. Po weryfikacji polisy i opłaty składki firma finansująca wydaje zgodę na wydanie samochodu.
12. Oczekujemy na potwierdzenie od dostawcy terminu wydania auta.

Jeżeli Klient chce szybko dostać samochód nie może zwlekać m.in. z podpisaniem umowy lub z dokonaniem wpłaty wstępnej.
Na długość procesu wpływa również: sprawność pracy działu komunikacji (zarejestrowanie auta), dostępność samochodu (samochód w produkcji), procedura bankowa (uproszczona/ standardowa).

Standardowo procedura trwa 5- 7 dni roboczych. Nie dotyczy to samochodów do produkcji.

Standardowo ubezpieczenie obce, czyli spoza oferty leasingodawcy zawsze płatne jest jednorazowo za rok z góry.
W niektórych instytucjach finansujących istnieje możliwość zrefinansowania składki – od 3 do 6 rat (pobierana jest za to dodatkowa opłata).

Tak, klient ma taką możliwość.

Opłacalność takiego ubezpieczenie zależy od “szkodowości” klienta. Klientowi “szkodowemu” opłaca się wziąć ubezpieczenie w firmie finansującej.

Standardowo do leasingu nie są wymagane dokumenty finansowe (księga przychodów i rozchodów, bilans i rachunek wyników), a przy wynajmie przedstawienie tych dokumentów jest to obowiązkowe.

Tak, klient prowadzący działalność mniej niż rok może starać się o finansowanie. Warunki dla konkretnego klienta określa firma finansująca.

Klient może dokonać cesji po 1 miesiącu trwania umowy. Cesja może być dokonana na osobę posiadającą zdolność kredytową- standardowa weryfikacja finansowa.

Tak, istnieje oferta na leasing dla osób fizycznych. Klient nieprowadzący działalności może również skorzystać z oferty kredytu na samochód.

Istnieją 3 opcje:
1. Wykup samochodu i zakończenie umowy leasingowej.
2. Przejęcie samochodu na podstawie cesji.
3. Wynajem pojazdu innemu użytkownikowi.